Nieuws

Waarheidsvriend 2022-37 | Gemeente ben je samen

Beste gemeenteleden, Met het oog op het winterwerk hierbij een digitale versie van het themanummer “Gemeente ben je samen” van de Waarheidsvriend. Van harte aanbevolen om te lezen. Met vriendelijke groet, Scriba (scriba@hervormdouderkerk.nl)

Bijbelkring

Bijbelkring najaar 2022 Dit seizoen hoop ik als uw predikant de Bijbelkring te leiden. Daarbij gebruik ik een boekje als hulpmiddel. Dat helpt ons in de voorbereiding en de vragen die aangereikt worden vormen het uitgangspunt om door te spreken over de Bijbelse stof. Mijn oog heb ik laten vallen op een boekje van ds. …

Bijbelkring Lees meer »

Beroep Ds. J.T. Maas

Met grote vreugde, maar bovenal dankbaarheid aan God onze Hemelse Vader, kunnen we melden dat ds. J.T. Maas uit Vinkeveen het beroep heeft aangenomen. God alle dank en eer! We gaan zo spoedig mogelijk alle procedures doorlopen en we bidden om een gezegende samenwerking en een zegenrijke bediening.

Nieuwsbrief 15 – november 2021

Nieuwsbrief 15, 5 november 2021 Beste gemeenteleden, Op 3 oktober jl. hebben we verruimingen kunnen doorvoeren waardoor er een einde kwam aan een periode van anderhalf jaar beperkingen door het coronavirus. In de afgelopen weken is het aantal besmettingen echter dermate snel gestegen, dat het opnieuw invoeren van een aantal maatregelen helaas weer nodig is. …

Nieuwsbrief 15 – november 2021 Lees meer »

Informatiebrief met betrekking tot het beroepingswerk – oktober / november 2021

Beste gemeenteleden, Inmiddels is in de gemeente bekendgemaakt dat de kerkenraad het voornemen heeft om een beroep uit te brengen op ds. J.T. Maas uit Vinkeveen. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is gebleken dat er geen bezwaren zijn ingebracht tegen de gevolgde procedure in het beroepingswerk. Dit houdt in dat het beroep in overleg …

Informatiebrief met betrekking tot het beroepingswerk – oktober / november 2021 Lees meer »

Nieuwsbrief 14 – oktober 2021

Nieuwsbrief 14, 20 oktober 2021 Beste gemeenteleden, Sinds zondag 3 oktober is het niet meer nodig om u in te schrijven voor de erediensten, maar kunt u zonder inschrijving vooraf de erediensten bezoeken. De kerkenraad is verheugd om veel gemeenteleden weer te mogen ontmoeten in de diensten. Bij de laatste verruiming van de maatregelen hebben …

Nieuwsbrief 14 – oktober 2021 Lees meer »