Collectebonnen

Waarom?

Collectebonnen worden gebruikt enerzijds om fiscale redenen en anderzijds omdat het niet altijd meevalt om over (voldoende) kleingeld te beschikken. De ervaring leert dat gebruik van collectebonnen de opbrengst van de totale collecten verhoogt.

Wanneer gebruiken?

Collectebonnen zijn bestemd als giften, NIET als betaling. Dus deze kunnen gebruikt worden voor collecten, het verjaardagsfonds, de busjes van de kerkradio, etc. En dus niet voor contributie van verenigingen of betaling van bijv. koffie.

Hoe werkt het?

De collectebonnen zitten op vellen van 20 stuks. Er zijn collectebonnen van 0,50, 1,00, 1,50 of 3,00 euro. Deze zijn dus per vel te koop van respectievelijk 10, 20, 30 of 60 euro. Betaling kan uitsluitend met een bestelformulier (= eenmalige machtiging). U kunt het bestel­formulier invullen als u de bonnen ophaalt; ook kunt u dit formulier downloaden. Zorgt u dus dat u uw bank- of gironummer invult of meebrengt. Voor het geval iemand anders de collectebonnen voor u afhaalt, kunt u dit bestelformulier getekend meegeven.

Uitgifte van collectebonnen:

Diakenen en kerkrentmeesters verkopen collectebonnen tweemaal per maand een halfuur, wisselend op de Lageweg en op Dorp van 19.30-20.00 uur.

– op 1e maandag van de maand in de consistorie van de Dorpskerk.

– op 3e maandag van de maand in één van de zalen van de Oosterkerk.

De exacte datum en plaats van uitgifte vindt u achterop de kerkbode en op deze site bij agenda.

Bankrekeningen:

 Diaconie:                   NL43 RABO 0351 9044 17
 Kerkrentmeesters:  NL28 RABO 0351 9002 25
 Kerkbode:              NL41 RABO 0361 9618 98