Zondagschool

Zondagsscholen ‘Abia’ en ‘de Zaaier’
Op de zondagsschool wordt op een eenvoudige wijze het evangelie van Jezus Christus verteld. Geprobeerd wordt iedere week de blijde boodschap van het evangelie zo te brengen dat alle kinderen het kunnen begrijpen. We leren de kinderen dat ze hun vertrouwen op God mogen stellen omdat de Heere ze het (doop)teken van Zijn verbond gegeven heeft. We proberen ze ook te leren luisteren naar wat God in Zijn Woord tegen hen te zeggen heeft. Op de zondagsschool staat het vertellen van een bijbelverhaal centraal. Rond deze vertelling zingen we veel, overhoren we geleerd werk en bieden we verwerkingsmateriaal aan in de vorm van bijvoorbeeld een quiz.

Waar en wanneer?
Om de week houden we in Beréa of in één van de zalen van de Oosterkerk zondagsschool van 14.00 tot 15.00 uur. Kijk in de agenda op de website welke data er zondagsschool wordt gehouden.

Voor wie?
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom.
De leeftijden zijn verdeeld in 3 groepen. Hierdoor zijn wij in staat de lessen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen af te stemmen. Elke groep heeft dan ook eigen les- en verwerkingsmateriaal. Alle kinderen uit de buurt zijn uiteraard ook van harte welkom, zeker ook kinderen van wie de ouders niet of minder meelevend zijn met onze gemeente.

Voor meer informatie kun je altijd even bellen of mailen met

Zondagsschool De Zaaier (Dorp)

Tine Graveland
Tel. 0180-681002

Zondagsschool Abia (Lageweg)
Janneke Vonk Noordegraaf

Financieel ondersteunen
Het werk van de zondagschool kan je ondersteunen door een gift over de maken naar: NL63 RABO 0351 9208 38 t.n.v. Zondagschool de Zaaier.