Diaconie


U kunt hier informatie vinden over wat de diaconie voor u kan betekenen, maar ook hoe u kunt bijdragen aan het werk van de diaconie.

De bron van het diaconale werk is de Bijbel. Jezus heeft laten zien hoe wij met onze naasten moeten omgaan. In navolging van Hem wil de diaconie een helpende hand zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Om gericht hulp te kunnen geven, is er een samenwerking met diverse hulpverleningsorganisaties.
De diaconie is er voor iedereen. Zowel binnen de kerk als daarbuiten.
De diaconie levert ook een bijdrage aan hulpverleningsprojecten in binnen- en buitenland.
Heeft u praktische hulp nodig, heeft u vragen of wilt u misschien zelf andere mensen helpen neem dan contact met ons op via diaconie@hervormdouderkerk.nl

Voorzitter college van diakenen: dhr. H. van Zwienen
Secretaris college van diakenen: dhr. P. Stam


Uw gift voor de diaconie kunt u overmaken naar:
Rekeningnummer NL43 RABO 0351 9044 17 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente te Ouderkerk aan den IJssel