Vrijwillige bijdrage

Vrijwillige bijdrage Naast de collecten tijdens kerkdiensten is de vrijwillige bijdrage de belangrijkste bron van inkomsten voor de financiering van alle activiteiten in onze gemeente. Elk jaar ontvangen lidmaten en doopleden van 18 jaar en ouder omstreeks de maand mei een acceptgirokaart met het verzoek een vrijwillige bijdrage over te maken. Het is mogelijk om de vrijwillige bijdrage in termijnen over te schrijven. Voor de Vrijwillige Bijdrage is er een speciale bankrekening in gebruik: NL15 RABO 0373 7270 11 t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.