Kerkrentmeesters

Naar de kerkorde is de zorg voor de ‘vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard’ een taak van de kerkenraad, die deze zorg toevertrouwt aan het college van kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters werken dus onder verantwoordelijkheid van de (totale) kerkenraad. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderlingen-kerkrentmeester en twee lidmaten-kerkrentmeester.