Protocol Livestream

Uitgangspunten, regels en voorwaarden van het gebruik en het uitzenden van de kerkdiensten zijn vastgelegd in het volgende Protocol LiveStream.
Dit protocol geeft mede invulling aan de AVG richtlijnen. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met het in beeld brengen van mensen tijdens de uitzendingen, hoe we het bewaren van uitzendingen hebben geregeld en op welke wijze we kerkgangers hierover informeren.