Bijbelkringen

Bijbelkring
In het winterseizoen komt onder leiding van onze predikant de bijbelkring bij elkaar. Eenmaal in de vier weken is er kring in één van de zalen van de Oosterkerk of Berea. Er wordt een bijbelboek behandeld aan de hand van een boekje. De avonden beginnen om 20.00 uur. De data en locatie worden vermeld in de kerkbode en in de agenda op de website. Alle gemeenteleden zijn hartelijk welkom.