Koffieochtend

Elke tweede vrijdagmorgen van de maand wordt er in Geerestein een ontmoetingsochtend voor 55-plussers gehouden. Vanaf 9.45 uur staan de koffie en thee klaar en om 10.00 uur begint de ochtend met het zingen van een psalm, gebed en Schriftlezing. Er wordt een meditatie gehouden over het gelezen Bijbelgedeelte. Dan is er een pauze voor ontmoeting. Daarna zingen we met elkaar geestelijke liederen en worden er gedichten voorgedragen. De leiding is in handen van de predikant of de pastoraal medewerker. Zie voor data de kerkbode. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Rianne Brak, tel. 06 – 40199881, email: brakrianne@gmail.com.