Koffieochtend

Elke tweede vrijdagmorgen van de de maand wordt er in Geerestein een ontmoetingsochtend voor ouderen gehouden. Vanaf 9.45 uur staat de koffie en thee klaar en om 10.00 uur begint de ochtend. In een ontspannen sfeer wordt nagedacht over een gelezen bijbelgedeelte. Het bijbelgedeelte wordt met elkaar besproken en er wordt gezongen. De leiding is in handen van de pastoraal medewerker. Kijk voor de data in de kerkbode of op de website. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Voor informatie over het ophalen en wegbrengen kunt u contact opnemen met:
M. Kleybeuker-de Jong, tel. 0180-681580

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met:
M. van Tuyl-Verkade, tel. 0180-681526, email: famvantuylverkade@hetnet.nl