Predikant

Sinds 6 maart 2022 ben ik aan de hervormde gemeente Ouderkerk aan den IJssel verbonden met de woorden uit Filippenzen 4: 5b ‘De Heere is nabij’. Intrede mocht ik doen met de woorden uit Filippenzen 4: 4 ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.’ Zo wil ik het werk onder u oppakken en de gemeente dienen tot eer van God.

Mijn vrouw Deborah en ik hebben vier kinderen uit Gods hand ontvangen. Mijn vrouw is werkzaam in het basisonderwijs. Al jaren mag ze naast de zorg voor het gezin en haar werk in de gemeente met vreugde lesgeven.

Met dankbaarheid, maar ook met vallen en opstaan, mag ik het werk in Gods gemeente doen. Het meest heerlijke werk is de Woordverkondiging. Christus aanprijzen is mijn roeping, maar ook mijn voortdurende verlangen. De woorden van Johannes de Doper zijn bepalend: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt!’. Naast de verkondiging maakt het geven van catechese, het doen van crisispastoraat en leiding geven aan het gemeentewerk deel uit van mijn kerntaken. Mocht ik iets voor u kunnen betekenen dan kunt u contact opnemen. We zien uit naar een gezegende tijd in uw midden!

ds. J.T. Maas
Dorpsstraat 15a, 2935AA Ouderkerk aan den IJssel
e-mail: predikant@hervormdouderkerk.nl