Giften

Aftrekbaarheid bijdrage/giften

De jaarlijkse vrijwillige bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Dit is van toepassing wanneer u meer dan 1 procent van uw ‘verzamelinkomen’ aan giften geeft en wanneer de giften hoger zijn dan € 60 per jaar. Tevens kunt u maximaal 10 % van het ‘verzamelinkomen’ per jaar in aftrek brengen. Dit geldt ook voor eventueel aangeschafte collectebonnen. Ook collectebonnen zijn, onder genoemde voorwaarden, fiscaal aftrekbaar.

Periodieke gift

De belastingdienst kent de mogelijkheid tot periodieke giften. Een periodieke gift is een schenking (Vrijwillige Bijdrage) welke u voor minimaal 5 jaar vastlegt in een overeenkomst met de Kerk. Wanneer u aan de voorwaarde voldoet komen de drempel (1% van het verzamelinkomen) en de maximale aftrek te vervallen. Het is ook mogelijk om uw aan te schaffen collectebonnen mee te nemen in de overeenkomst voor uw periodieke gift. Daarmee komt de drempel van 1% van het verzamelinkomen te vervallen voor zowel uw Vrijwillige Bijdrage als uw collectebonnen. Het voordeel is natuurlijk afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Een aantal voorbeelden:

Voorbeeld:werkenden, nog geen AOW
Verzamelinkomen:€ 30.000 per jaar
Vrijwillige Bijdrage:€ 250 per jaar
Collectebonnen:€ 350 per jaar
Percentage inkomstenbelasting:40,15%

Situatie zonder Periodieke gift:

Aftrekbaar
Vrijwillige Bijdrage:€ 250
Collectebonnen:€ 350
Totaal:€ 600
Drempel:€ 300 (1% van het verzamelinkomen) 
Aftrekbaar:€ 300

Belastingvoordeel: 40,15% van € 300 = € 120,45. Netto (na het belastingvoordeel) betaalt u dus € 479,55 (€ 250 Vrijwillige Bijdrage + € 350 collectebonnen -/- € 120,45 belastingvoordeel).  

Situatie met Periodieke gift:

Aftrekbaar
Vrijwillige Bijdrage:€ 250
Collectebonnen:€ 350
Totaal:€ 600
Drempel:€ 0 (door periodieke gift geen drempel)
Aftrekbaar:€ 600

Belastingvoordeel: 40,15% van € 600 = € 240,90. Netto (na het belastingvoordeel) betaalt u dus € 359,10 (€ 250 Vrijwillige Bijdrage + € 350 collectebonnen -/- € 240,90 belastingvoordeel).

U kunt overwegen het voordeel (of een deel van het voordeel) ten goede te laten komen van de kerk.

Let op: uw persoonlijke situatie kan verschillen van dit rekenvoorbeeld. De aftrekbaarheid is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Raadpleeg uw boekhouder wanneer u gebruik wilt gaan maken van de mogelijk van een periodieke gift.

De overeenkomst voor het aangaan van een periodieke gift kunt u vinden op de site van de belastingdienst, klik hier voor de pagina en zoek op ‘overeenkomst periodieke gift’.   De belastingdienst hanteert de volgende voorwaarden:

  • u moet schriftelijk vastleggen dat u uw gift gedurende ten minste vijf jaar doet.
  • u moet gedurende die periode jaarlijks hetzelfde totaalbedrag aan de kerk overmaken.

Als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, kan de overeenkomst worden beëindigd.