Activiteiten

Jeugdwerk
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Ouderkerk aan den IJssel. Op deze site vindt u informatie over onze gemeente, de kerkdiensten en activiteiten. Iedere zondag komt de gemeente samen om naar het Woord van God, de Bijbel, te luisteren en de Heere te loven en te danken in samenzang en gebeden. Er zijn in beide kerkgebouwen ’s zondags twee kerkdiensten en wel om 9.30 uur en om 18.30 uur.