Zending- en evangelisatiecommissie

Binnen de hervormde gemeente van Ouderkerk is een evangelisatiecommissie actief. De evangelisatiecommissie richt zicht op het verspreiden van het evangelie onder dorpsgenoten en de nabije regio.

We willen een missionaire gemeente zijn, niet naar binnen gericht, maar naar buiten gericht. Onze dorpsgenoten moeten ons als christenen herkennen in ons dagelijks handelen en onze voortdurende zorg voor de naaste.

Als evangelisatiecommissie vinden we het belangrijk dat we allereerst bidden voor onze dorpsgenoten en de regio. (Fillipenzen 1:19)

Op diverse manieren zijn we graag actief om concreet zichtbaar te zijn om mensen in contact te brengen met het evangelie (het goede Nieuws);
• We stellen met regelmaat de kerk open rust, bezinning en mogelijkheid tot gebed.
• Als je meer wilt weten over het Christelijk geloof en een kennismaking met het goede nieuws is er de Cursus Christelijk Geloof
  (www.cursuschristelijkgeloof.nl )
• Als er een braderie of een wintermarkt is proberen we hier als gemeente altijd present te zijn met een kraam.
• We organiseren jaarlijks een vakantie-bijbeldag voor kinderen.
• Het toerusten van gemeenteleden krijgt vorm door middel van 1 of meerdere toerustingsavonden.

Onze kerkdiensten zijn altijd opengesteld voor gasten. Binnenlopen is dan ook mogelijk! Als je eens een gesprek wil dan kan je altijd contact opnemen met de voorzitter van de evangelisatiecommissie: arjan@ouwens.net