Zending- en evangelisatiecommissie

De commissie verzorgt de volgende activiteiten:

*  Het inzamelen van geld door de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerken en door collecten t.b.v. het zendingswerk.

*  Brengt het wereldwijde zendingswerk dicht bij de gemeenteleden n.a.v. de zendingsopdracht in Mattheus 28:19; ” Ga dan heen, onderwijs alle volken…..”

*  Op dit moment bieden we financiële ondersteuning aan de Familie Lustig in Montpellier, Frankrijk via het deelgenotenproject van de GZB. Fam Lustig is te
volgen via Facebook (  https://www.facebook.com/hartvoorfrankrijk.gzb/ of  Instagram     https://www.instagram.com/hartvoorfrankrijk/ 

*  Inzamelen van postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes en zelfgemaakte kaarten in de houten huisjes in Berea en Oosterkerk. Deze worden verkocht via
de GZB.

*  Het verkopen van het GZB dagboekje: ‘Een handvol koren’. De opbrengst gaat naar onze zendingswerkers.