App Appostel handleiding & contactenlijst

In de kerkbode van november 2020 hebben we genoemd dat we bezig zijn met het implementeren van de Appostel app. Inmiddels kunnen we u hierover uitgebreider informeren. De Appostel app biedt veel mogelijkheden op kerkelijk gebied. Op dit moment hebben we de keus gemaakt om deze app vooralsnog alleen te gebruiken voor het digitaal collecteren wanneer u online met de eredienst meekijkt. We bieden deze optie naast de reeds bestaande collecte en betaalmogelijkheden. Daarnaast willen we gebruik gaan maken van de contactenlijst. Daarom willen we u vragen uw contactgegevens in de App in te vullen en een foto toe te voegen. Op deze manier creëren we meteen een “smoelenboek” van de gemeente. Een aanvullende instructie kunt u hier vinden.

Wanneer u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid kunt u de Appostel app downloaden, middels onderstaande QR code, via de App Store (Apple) of Playstore (Android). Zie ook de bijgevoegde installatie handleiding bij de kerkbode. Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen. U vindt onze gemeente door Ouderkerk in te toetsen. Vervolgens ontvangt het CvK een autorisatie aanvraag om uw account goed te keuren. De verwachte doorlooptijd hiervan is enkele werkdagen. Na goedkeuring van uw account ontvangt u automatisch een bericht en kunt u inloggen.

We willen u vragen bij het gebruiken van de app om eenmalig een (groter) tegoed aan te kopen (bij het aankopen van collectebonnen zult u dit vermoedelijk ook doen). Vervolgens kunt u vanuit dit tegoed wekelijks aan de verschillende bestemmingen uw collecte bijdragen doen (1e, 2e, 3e collecte en voor de GZB, t.b.v. de Fam. Lustig}. Door het werken met een tegoed wordt voorkomen dat er voor iedere collecte iDEAL transactiekosten gemaakt worden.

Mochten er nog vragen zijn, dan willen we u vragen contact op te nemen met de Kerkrentmeesters via kerkrentmeesters@hervormdouderkerk.nl