Catechese

Catechisatie
Op de catechisatie wordt onderwijs gegeven in de leer van de kerk, het lezen en verstaan van de Heilige Schrift en elementaire kennis van de belijdenis van de kerk.

Er zijn catechisaties van half september tot in de loop van maart, in een aantal groepen vanaf 12 jaar. Aan het begin van het seizoen wordt u via de kerkbode geïnformeerd op welke avonden, uren en plaatsen de catechisaties worden gegeven. De tijden en groepen zijn ook te vinden in de agenda op deze website.

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechese wordt voor beide wijken gezamenlijk gegeven. We komen vanaf maandag 5 september 2022 wekelijks iedere maandag om 20.00 uur samen in Beréa. Gegevens hierover komen ook tijdig in de kerkbode. Aanmelden kan bij ds. J.T. Maas. Wanneer je interesse hebt ben je maandag 5 september welkom. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, het mag wel. Wil je over het doen van belijdenis vooraf een persoonlijk gesprek, maak dan snel een afspraak met de wijkouderling of de predikant.