Nieuwsbrief energie – oktober 2022

Nieuwsbrief energie, 12 oktober 2022

Beste gemeenteleden,

De oorlog in Oekraïne heeft ingrijpende gevolgen. In de eerste plaats heeft deze verschrikkelijke en verwoestende oorlog een enorme impact op de bevolking van Oekraïne. We dragen de regering en de bevolking van Oekraïne in gebed op aan de HEERE en bidden om vrede.

Ook wij worden geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog, hoewel de gevolgen voor ons natuurlijk niet te vergelijken zijn met de gevolgen voor de inwoners van Oekraïne. De energielasten voor onze gemeente zullen in 2023 (op basis van de nu afgegeven tarieven) verviervoudigen ten opzichte van 2021. De lasten stijgen bij onveranderd verbruik van €15.000 in 2021 naar €60.000 in 2023. De kerkenraad ziet zich dan ook genoodzaakt om een aantal energiebesparende maatregelen te nemen. Dit enerzijds vanuit goed rentmeesterschap en anderzijds om de tekorten niet te ver op te laten lopen.

De kerkenraad heeft aan het begin van het jaar al een aantal maatregelen genomen om op de langere termijn een sluitende begroting te realiseren. Hierover is reeds met de gemeente gecommuniceerd (minder gebouwen en vernieuwing van gebouwen). Daarnaast buigt een commissie zich over de verduurzaming van de Dorpskerk. Hierbij valt te denken aan een alternatieve manier van verwarmen, luchtbeheersing en isolatie van dak of ramen. Op korte termijn (deze winter) zullen deze maatregelen nog niet uitgevoerd zijn, daarom is het ook van belang om een aantal maatregelen te nemen welke op korte termijn effecten geven.

De kerkenraad heeft daarom het volgende besloten:

  • De temperatuur in de kerken (Dorpskerk en kerkzaal Oosterkerk) te verlagen;
  • De temperatuur in de zalen (Berea en zalen Oosterkerk) te verlagen;
  • Het gebruik van de Dorpskerk en de kerkzaal van de Oosterkerk wordt afgezien van erediensten, rouw – en trouwdiensten tot een minimum beperkt, gemeenteavonden worden bij voorkeur in een zaal gehouden;
  • Om de warmte in de eredienst vast te houden worden vanaf 23 oktober in de Dorpskerk de deuren van de zijbeuken gesloten (zoals iedere winter gebruikelijk is);

We realiseren ons dat we deze winter iets van comfort moeten inleveren. We adviseren gemeenteleden om zich op de bijgestelde temperatuur te kleden. Een kussen (er zijn zelfs verwarmbare kussens verkrijgbaar) kan helpen om eventuele kou te verminderen.

Tenslotte wijzen we u op de oproep van de diaconie. Wanneer u thuis geconfronteerd wordt met hogere en niet langer betaalbare energielasten dan kunt u in contact treden met de diaconie.

De kerkenraad