Nieuwsbrief 8 – oktober 2020

Nieuwsbrief 8, 8 oktober 2020

Beste gemeenteleden,

Op woensdagavond 7 oktober heeft het moderamen vergaderd over de nieuwe (dringende) adviezen
en maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Het virus laait opnieuw op en de bestrijding van
het virus vraagt om extra maatregelen. De kerkenraad neemt, met pijn in het hart, de dringende
adviezen van overheid en PKN over. Het verlangen naar kerkdiensten waarin we allemaal naar de
kerk kunnen komen, onze God zingend de lof kunnen brengen en het Woord samen kunnen horen is
groot! De realiteit is echter dat dit nu niet mogelijk is en we binnen de nieuwe kaders moeten zoeken
naar de beste oplossingen.

Erediensten
De kerkrentmeesters hebben zich de afgelopen dagen gebogen over de invulling van de erediensten
in de komende weken. De nieuwe maatregelen hebben betrekking op de maand oktober, dus gelden
voor de zondagen 11, 18 en 25 oktober. Naast het kerkteam (predikant, ambtsdragers, zanggroep,
organist e.d.) kunnen er 30 kerkgangers worden uitgenodigd. Het volgende is met betrekking tot het
uitnodigen van kerkgangers besloten:

 • Op basis van het aantal aanmeldingen per 7 oktober is het mogelijk om iedere, voor de diensten aangemelde,                                                          kerkganger voor 1 dienst in oktober uit te nodigen;
 • Een aantal kerkgangers van de Dorpskerk wordt uitgenodigd voor een dienst in de Oosterkerk;
 • Wanneer niet aangemelde kerkgangers zich alsnog inschrijven voor de diensten van oktober
  worden deze waarschijnlijk uitgenodigd voor de eerste dienst in november;
 • In beide kerken zullen we de zang door de zanggroepen laten verzorgen, gemeentezang is
  niet mogelijk;

Aangemelde kerkgangers ontvangen deze week een mail voor welke dienst, voor welk kerkgebouw
en met hoeveel personen ze worden uitgenodigd. De kerkrentmeesters verzoeken u dringend om
deze mail goed te controleren en wanneer u toch niet aanwezig kunt zijn, of met minder personen
dit per omgaande aan de kerkrentmeesters te laten weten (per mail: kerkrentmeesters@hervormdouderkerk.nl).

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten zoals catechese, verenigingen en dergelijke kunnen doorgaan wanneer het aantal
deelnemers beperkt blijft tot het maximum aantal deelnemers wat toegestaan is in de betreffende
zaal. Wel roepen we u nogmaals op om zich te houden aan de inmiddels bekende gedragsregels.

Verkiezingsvergadering
Ook de verkiezingsvergadering waarin we nieuwe ambtsdragers hopen te kiezen, kan niet in de
gebruikelijke opzet georganiseerd worden. De verkiezingen zullen op een andere wijze worden
gehouden en wel als volgt:

 • We organiseren een inloopverkiezing, waarbij u alleen uw stem komt uitbrengen en geen
  vergadering/bijeenkomst kunt bijwonen;
 • U kunt uw stem uitbrengen in de Dorpskerk op D.V. woensdag 28 oktober tussen 18.00 uur
  en 20.00 uur;
 • Om 20.00 uur wordt er via de kerktelefoon en internet een verkiezingsvergadering
  uitgezonden waarin we de HEERE vragen om Zijn zegen over de verkiezing, bidden voor de
  broeders op tweetal en een korte meditatie verzorgen. Aan het eind van deze bijeenkomst
  wordt de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt;
 • De kerkrentmeesters bemensen zoals gebruikelijk het stembureau, waarbij een tweetal
  gemeenteleden wordt gevraagd als waarnemer op te treden en mee te kijken bij het tellen
  van de stemmen;
 • We wijzen u er nogmaals op dat het mogelijk is om één stem middels volmacht uit te brengen.

De kerkenraad hoopt dat bovenstaande maatregelen van korte duur zullen zijn. We bidden onze
trouwe God en Vader om uitkomst en afname van de besmettingen zodat we snel de normale
diensten kunnen en mogen hervatten. We realiseren ons hoe kwetsbaar we zijn en hoe kostbaar het
is om in onze eredienst, samen, het Woord te horen, de HEERE te prijzen en onze God te aanbidden!

Kerkenraad Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel