Nabestaandendienst | zondagavonddienst 26 november

Nabestaandendienst
Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De avonddienst (18.30 uur) staat -zo direct voorafgaand aan de Adventsperiode- in het teken van de wederkomst van Christus. Dan klinkt de ernst en de hoop die ligt in het verlangen naar het spoedig terugkomen van onze Zaligmaker. Het is een dag om in gedachten te brengen welke rijke beloften er in Gods Woord liggen voor Zijn kerk. In de avonddienst zullen we de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. We zullen hun naam noemen en met gepaste eerbied stil staan bij dit gemis. Lege plaatsen. We zoeken troost bij de Eeuwige en bij elkaar.

Na de dienst willen we in Beréa de genodigden ontmoeten. Een moment van even samen zijn. Koffiedrinken. Elkaar ontmoeten. Gemis delen. Dankbare herinneringen koesteren. In het geloof dat God afweet van ons verdriet.

Hartelijke groet,
ds. Maas