Bijbelkring

Bijbelkring najaar 2022

Dit seizoen hoop ik als uw predikant de Bijbelkring te leiden. Daarbij gebruik ik een boekje als hulpmiddel. Dat helpt ons in de voorbereiding en de vragen die aangereikt worden vormen het uitgangspunt om door te spreken over de Bijbelse stof. Mijn oog heb ik laten vallen op een boekje van ds. René van Loon met als titel: ‘Hoogtepunten in het Heilige Land. Bijbelstudies over plaatsen in Israël’. Mijn hoop is dat we diverse verrassende ontdekkingen doen in Gods Woord en we samen al doorsprekend zullen ontdekken dat er veel toepassingen te maken zijn naar ons eigen leven. Dit najaar komen we samen op de donderdagen 22 september (Oosterkerk (was Beréa, bleek niet mogelijk)), 20 oktober (Oosterkerk), 17 november (Beréa) en 15 december (Oosterkerk). Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Graag voor 15 september bij mij aangeven wanneer je deel hoopt te nemen (ook al deed je afgelopen seizoen mee). Ik zal dan voor het boekje zorgen (á € 13,99) en heb zo een indruk hoe ik de zaal klaar kan zetten. Met hartelijke groet, ds. Maas.