Project ‘Deelgenoten’ – G.Z.B.

Met het project “ deelgenoten” van de G.Z.B. ondersteunen we de familie Lustig. Ds. Lustig is jl. 12 januari 2020 met zijn vrouw en hun dochter Marleen vanuit de gemeente Zeist uitgezonden naar Frankrijk. Het verlangen van familie Lustig is altijd geweest om de kerk van Christus ook wereldwijd te mogen dienen. Ds. Lustig zal  op verzoek van de synode van de UNEPREF als gemeente –predikant, missionair toeruster, werkzaam zijn binnen de kerk. Mevrouw Lustig hoopt naast de zorg voor Marleen ( zij heeft een verstandelijke beperking) ondersteunend en diaconaal van betekenis te kunnen zijn. Familie Lustig vestigt zich in Montpellier.