Nieuwsbrief 19 – januari 2022

Nieuwsbrief 19, 19 januari 2022

Beste gemeenteleden,

De kerkenraad heeft op woensdagavond 19 januari vergaderd en gesproken over de geldende corona-maatregelen. Het virus is er nog altijd maar het is inmiddels wel bekend dat de huidige variant, omikron, minder ziekmakend is en leidt tot minder ziekenhuisopnames. Zeker voor ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid, is het nog altijd van groot belang om alert en voorzichtig te blijven.

De kerkenraad vindt het verantwoord om een aantal verruimingen door te voeren. Het verlangen om samen te komen is groot. We willen elkaar graag ontmoeten in en rond de diensten om het woord van onze God te horen en om Hem samen groot te maken.

Kerkdiensten
Vanaf aanstaande zondag, 23 januari, kan iedereen zich weer inschrijven voor de erediensten in beide kerkgebouwen. Dit kan door middel van het formulier op de website of via uw wijkouderling. De uitnodigingen worden vervolgens weer op de gebruikelijke manier verzonden. Wel willen we u vragen om de basismaatregelen in acht te nemen. Blijf thuis bij klachten, houdt 1,5 meter afstand en draag een mondkapje.

Zondagsscholen
De zondagsschool en alle catechesegroepen zijn inmiddels hervat.

Catechese
Alle groepen zijn inmiddels weer opgestart.

Jeugd – en verenigingswerk
Het jeugd– en verenigingswerk kan ook weer worden opgestart. Het geldende maximum aantal aanwezigen per zaal blijft van toepassing bij groepen van 18 jaar en ouder. Dit om de 1,5 meter ook in de zalen te borgen.

Bijeenkomsten 22 en 26 januari
Op zaterdag 22 januari zijn er twee inloopsessies over de financiën van onze gemeente. Van 10.00 tot 12.00 uur in de Oosterkerk en van 13.00 tot 15.00 uur in Berea. U hoeft zich hier niet voor aan te melden maar u kunt tussen genoemde tijdstippen binnenlopen om uw vragen te stellen.

Op woensdagavond 26 januari is er een gemeenteavond over de financiën van onze gemeente. U kunt zich hiervoor inschrijven via de website of u opgegeven bij uw wijkouderling. Wanneer u zich inschrijft ontvangt u vooraf de presentatie welke we deze avond zullen houden. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn kunt u, achteraf, alsnog de presentatie ontvangen. We zullen dan tevens een overzicht met de tijdens de avond behandelde vragen en antwoorden bijvoegen.

De kerkenraad