Nieuwsbrief 18 – januari 2022

Nieuwsbrief 18, 13 januari 2022

Beste gemeenteleden,

Kerkdiensten
In de afgelopen weken heeft de kerkenraad de lijn van het CIO en de PKN gevolgd en de kerkdiensten uitsluitend online gehouden. Dit roept, begrijpelijk, vragen op binnen onze gemeente; het samenkomen wordt gemist. De kerkenraad is blij en dankbaar voor de mogelijkheden welke we online hebben, maar begrijpt dat het niet voor ieder gemeentelid even makkelijk is om de diensten thuis te volgen. Voor veel gemeenteleden is een online kerkdienst goed te doen, voor anderen is dat echter moeilijker. Bijvoorbeeld: er lopen kleine kinderen rond die het hele gezin afleiden. Of u hebt tienerkinderen die zich maar moeilijk laten motiveren voor een online dienst. Of u zit als oudere de hele week alleen thuis en ziet uit naar het samenzijn met de gemeente. Als het daarom voor u (of jou) moeilijk is om de dienst online mee te maken, dan kunt u zich opgeven voor de diensten van de komende zondag in de Dorpskerk. Mocht de online dienst voor u een (redelijk) goed alternatief zijn, dan willen we u vragen om ruimte te geven aan anderen; is dat niet het geval, dan bent u van harte welkom. We kunnen maximaal 50 kerkgangers per dienst uitnodigen. U kunt zich opgeven via de website of bij uw wijkouderling.

We hopen de diensten in de Oosterkerk weer te hervatten vanaf zondag 23 januari met maximaal 30 kerkgangers.

Zondagsscholen
De zondagschool heeft de bijeenkomsten inmiddels hervat.

Catechese
De catechese tot 18 jaar is weer opgestart, de 18 plus groep start nog niet op.

Jeugdwerk
De kerkenraad spreekt op 19 januari over de overige maatregelen.

Overige activiteiten
Overige activiteiten stellen we voorlopig uit.

De kerkenraad