Nieuwsbrief 17 – december 2021

Nieuwsbrief 17, 22 december 2021

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zaterdag 18 december heeft onze regering wederom nieuwe maatregelen ingesteld. De mutatie van het coronavirus, omikron, noodzaakt onze regering om opnieuw een lockdown af te kondigen. Deze maatregelen raken ook onze gemeente.

Kerkdiensten
Het CIO en de PKN hebben naar aanleiding van de nieuwe maatregelen een advies uitgebracht. Ze adviseren om tot en met 15 januari 2022 alleen online diensten te houden en slechts in uitzonderlijke gevallen fysieke diensten te houden. Dit advies stelt de kerkenraad voor een lastige afweging. We worden nu al zolang geconfronteerd met beperkingen in ons gemeenteleven en vinden het zwaar om opnieuw in te moeten leveren op de kern van het gemeente-zijn: de onderlinge samenkomsten. Toch hebben we besloten het dringende advies van de overheid te volgen. In gehoorzaamheid aan de overheid zullen we, vooralsnog tot zondag 16 januari, alleen online diensten houden vanuit de Dorpskerk. Eventuele rouwdiensten zijn hierop uitgezonderd. Voor de zang wordt opnieuw een zanggroep ingezet. De avonddiensten starten weer om 18.30 uur en op oudejaarsavond om 19.30 uur.

Zondagsscholen
De viering van de zondagsschool op eerste kerstdag, 25 december, komt te vervallen.

Catechese
Er is geen catechisatie tot en met 15 januari.

Jeugdwerk
Tot na de kerstvakantie is er geen jeugdwerk na 17.00 uur. Wanneer de leiding van een jeugdclub mogelijkheden ziet voor een middagactiviteit, worden de leden/jongeren/kinderen hierover apart geïnformeerd.

Overige activiteiten
Voor de overige activiteiten geldt dat deze tot en met 15 januari komen te vervallen.

We vragen de gemeente om gebed voor de kerkenraad, het zijn vaak lastige afwegingen waarin de kerkenraad biddend de wil van de HEERE zoekt. We bidden onze God en Vader voor de eenheid in de gemeente, voor herstel van de zieken en voor een spoedig hervatten van erediensten waarbij de gemeente weer samen kan komen in de kerkgebouwen.

De kerkenraad