Nieuwsbrief 16 – december 2021

Nieuwsbrief 16, 2 december 2021

Beste gemeenteleden,

Op vrijdag 26 november heeft de overheid, ten gevolge van het oplopend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, nieuwe en striktere maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Op zaterdag 27 november heeft de kerkenraad de adviezen van het CIO en de PKN met betrekking tot het tijdstip van de avonddienst reeds overgenomen. Middels deze nieuwsbrief informeren we u over de overige maatregelen welke de komende weken zullen gelden.

Kerkdiensten
Inschrijven voor kerkdiensten blijft van toepassing en binnen onze kerkgebouwen hanteren we de regels met betrekking tot 1,5 meter afstand. We wijzen u nogmaals op de basisregels: ontsmet uw handen, houdt de onderlinge afstand aan, draag bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje en blijf thuis bij klachten. Tot en met zondag 19 december begint de tweede dienst in de Dorpskerk om 15.00 uur. Ook tijdens de middagdienst is er crèche.

Zondagsscholen
De komende 3 weken (dus 5, 12 en 19 december) starten de zondagsscholen (Dorp en Lageweg) om 13.00 uur.

Catechese
De kerkenraad vindt het van groot belang om de catechese door te laten gaan. Voor zover mogelijk willen we de komende weken catechese blijven geven, wellicht in een iets aangepaste vorm. De tijdstippen blijven onveranderd.

Jeugdwerk
Tot na de kerstvakantie is er geen jeugdwerk na 17.00 uur. Wanneer de leiding van een jeugdclub mogelijkheden ziet voor een middagactiviteit, wordt u hier apart over geïnformeerd.

Overige activiteiten
Voor de overige activiteiten (vrouwenvereniging, Bijbelkring en andere activiteiten) geldt dat deze na 17.00 uur online worden gehouden of voor de komende weken zullen worden geannuleerd. Een zeer beperkt aantal activiteiten gaat wel in fysieke vorm door, dit geldt voor de kerkenraadsvergadering van 8 december en de avond met de initiatiefnemers/donateurs van de voorgenomen stichting tot behoud van de Oosterkerk op 15 december. Hiervoor kunt u zich nog aanmelden bij de scriba (scriba@hervormdouderkerk.nl).

We bidden onze God en Vader dat deze aanscherpingen van korte duur zullen zijn en we de activiteiten weer snel op kunnen starten.

De kerkenraad