Nieuwsbrief 15 – november 2021

Nieuwsbrief 15, 5 november 2021

Beste gemeenteleden,

Op 3 oktober jl. hebben we verruimingen kunnen doorvoeren waardoor er een einde kwam aan een periode van anderhalf jaar beperkingen door het coronavirus. In de afgelopen weken is het aantal besmettingen echter dermate snel gestegen, dat het opnieuw invoeren van een aantal maatregelen helaas weer nodig is. Ook in Ouderkerk aan den IJssel is het aantal besmettingen en zieken hoog. We hebben slechts kort met de hele gemeente en zonder beperkingen samen kunnen komen. Overeenkomstig de adviezen van de PKN worden vanaf aanstaande zondag de volgende maatregelen weer ingevoerd:

 • 1,5 meter onderlinge afstand wordt weer van toepassing
  In beide kerkgebouwen worden de afzettingen weer geplaatst waardoor 1,5 meter onderlinge afstand wordt gewaarborgd;
 • Inschrijven voor kerkdiensten wordt weer ingevoerd
  Vanaf maandag 8 november kunt u zich weer inschrijven voor week– en erediensten via de website (www.hervormouderkerk.nl) of via uw wijkouderling. Voor de diensten van zondag 7 november zullen de kerkrentmeesters gemeenteleden uitnodigen om te komen. Wanneer u geen uitnodiging krijgt dan kunt u deze zondag niet komen, voor zondag 14 november wordt u dan zeker uitgenodigd (wanneer u zich opgegeven hebt);
 • Zitplaatsen worden weer aangewezen
  Vanaf zondag 7 november worden de zitplaatsen weer door de coördinatoren aangewezen. We voeren dit weer in om op die manier zoveel mogelijk kerkgangers uit te nodigen. De zijdeuren in de Dorpskerk zijn vanaf zondag 7 november weer dicht, u kunt de kerk via de toren betreden;
 • Mondkapjes
  U wordt weer dringend verzocht om een mondkapje te dragen zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk. Daarnaast vragen we u om het aantal bewegingen te beperken en uw zitplaats alleen te verlaten wanneer dat strikt noodzakelijk is;
 • Bijeenkomsten/verenigingen
  Ook voor bijeenkomsten, catechese en verenigingen gelden de 1,5 meter maatregelen, dit voor samenkomsten voor gemeenteleden van 18 jaar en ouder.

De kerkenraad ervaart deze nieuwe maatregelen als noodzakelijk maar ook als teleurstellende stap terug. We bidden onze God en Vader dat het virus teruggedrongen mag worden, om geduld en begrip maar bovenal dat de verkondiging van Gods Woord door mag gaan tot zegen van onze gemeente.

De kerkenraad