Nieuwsbrief 14 – oktober 2021

Nieuwsbrief 14, 20 oktober 2021

Beste gemeenteleden,

Sinds zondag 3 oktober is het niet meer nodig om u in te schrijven voor de erediensten, maar kunt u zonder inschrijving vooraf de erediensten bezoeken. De kerkenraad is verheugd om veel gemeenteleden weer te mogen ontmoeten in de diensten. Bij de laatste verruiming van de maatregelen hebben we ervoor gekozen dat de coördinatoren niet langer zitplaatsen aanwijzen, maar dat kerkgangers zelf een plaats kunnen kiezen. Daarbij hebben we u verzocht een aantal regels te volgen om te zorgen dat we ons goed verspreiden, te voorkomen dat er banken bijna geheel leeg blijven of dat kerkgangers elkaar in de bank moeten passeren.

Het coronavirus is niet weg en ook in Ouderkerk aan den IJssel neemt het aantal besmettingen momenteel toe. De kerkenraad wil het huidige beleid graag doorzetten en vraagt daarom opnieuw uw aandacht voor de volgende:

  • houd zo veel mogelijk, ook in de banken, voldoende afstand tot andere kerkgangers;
  • kies bij binnenkomst, zo lang dat mogelijk is, voor een lege bank;
  • gebruik daarbij de hele kerk, ook de voorste banken/rijen stoelen;
  • start altijd in het midden van de bank zodat anderen u niet hoeven te passeren;
  • neem de basisregels in acht: blijf bij klachten thuis en ontsmet uw handen bij de ingang (bij iedere ingang staat ontsmettingsmiddel).

Wanneer we de afspraken blijven naleven is het mogelijk om in beide kerkgebouwen met de hele gemeente op voldoende afstand samen te komen. We bidden de HEERE voor herstel en bijstand voor de zieken.

De kerkenraad