Nieuwsbrief 13 – oktober 2021

Nieuwsbrief 13, 1 oktober 2021

Beste gemeenteleden,

Vorige week hebben we u geïnformeerd over de wijze waarop de kerkenraad recente verruimingen rond de coronamaatregelen door wil voeren binnen onze gemeente.

Erediensten vanaf zondag 3 oktober

Vanaf zondag 3 oktober is het niet langer nodig om u op te geven voor de erediensten. In nieuwsbrief 12 heeft de kerkenraad aangegeven dat een gedeelte van de kerk gereserveerd zou worden voor gemeenteleden die voorlopig 1,5 meter onderlinge afstand aan willen houden. Deze gemeenteleden is gevraagd om zich eenmalig op te geven bij de kerkrentmeesters of de wijkouderling, er zijn echter geen aanmeldingen ontvangen. Daarom zal er geen gedeelte van de kerk gereserveerd worden en kan iedere kerkganger vrij zijn of haar zitplaats kiezen. Ook kunnen alle ingangen gebruikt worden, dit geldt voor beide kerkgebouwen.

Voor de goede orde; we hanteren niet langer 1,5 meter afstand, maar roepen u wel op om ‘gepaste onderlinge afstand’ te bewaren. Onder gepaste afstand verstaan we:

  • Kies de juiste ingang, voor de zijbeuk of galerij de betreffende ingang, voor het middenschip de ingang onder de toren;
  • start in het midden van de bank zodat u elkaar niet hoeft te passeren;
  • ga niet direct naast elkaar zitten en/of stem de afstand even af;
  • volg de aanwijzingen van de placeerders op;
  • verlaat de kerk zo min mogelijk, blijf op uw plaats en maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.

Wanneer er nog vragen zijn met betrekking tot de kerkgang verzoeken we u om contact op te nemen met de kerkrentmeesters of uw wijkouderling. De kerkenraad wenst u een gezegend zondag!

De kerkenraad