Nieuwsbrief 12 – september 2021

Nieuwsbrief 12, 25 september 2021

Beste gemeenteleden,

Vorige week zijn er nieuwe verruimingen afgekondigd, welke ook onze kerkelijke gemeente meer mogelijkheden bieden. De 1,5 meter maatregel wordt per 25 september afgeschaft. De kerkenraad heeft zich gebogen over de wijze waarop de verruimingen binnen onze gemeente en in onze (kerk)gebouwen kunnen
worden doorgevoerd. Aan veel verruimingen koppelt de overheid de eis om te werken met een coronatoegangsbewijs. Dit geldt echter niet voor kerken. De visie van de kerkenraad hierop is als volgt:

Kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten staan open voor iedereen. Er zal niet om een coronatoegangsbewijs worden gevraagd. We hebben oog en respect voor die gemeenteleden die de 1,5 meter onderlinge afstand nog toe willen passen en zorgen ervoor dat ook zij de erediensten en andere bijeenkomsten kunnen bezoeken.
Daarnaast zorgen we tijdens de erediensten en andere bijeenkomsten voor een gepaste onderlinge afstand (geen 1,5 meter, maar ook niet te dicht op elkaar) en voldoende ventilatie.

Erediensten
Vanaf zondag 3 oktober is het niet langer nodig om u op te geven voor de erediensten. Een gedeelte van beide kerkgebouwen zullen we reserveren voor gemeenteleden die 1,5 meter afstand willen houden. We verzoeken hen om zich (eenmalig) hiervoor op te geven bij de kerkrentmeesters per mail (kerkrentmeesters@hervormdouderkerk.nl) of bij de wijkouderling. Dit uiterlijk op donderdag 30 september.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor het zitten op 1,5 meter reserveren we in de Dorpskerk de noorder- en/of de zuiderbeuk. Het middenschip en de galerijen zijn beschikbaar voor het zitten op gepaste afstand. De galerijen kunnen via de noorder- of zuiderbeuk worden betreden, het middenschip via de ingang onder de toren. In de Oosterkerk reserveren we het zijschip (het schip waar de koster zit) voor kerkgangers welke 1,5 meter aan willen houden. Zij kunnen gebruik maken van de ingang aan de Lageweg.

Onder gepaste afstand verstaan we:

  • start in het midden van de bank zodat u elkaar niet hoeft te passeren;
  • ga niet direct naast elkaar zitten en/of stem de afstand even af;
  • volg de aanwijzingen van de placeerders op;
  • verlaat de kerk zo min mogelijk, blijf op uw plaats en maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.

Bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten kunnen weer worden gehouden, dit met inachtneming van het gebruiksplan. Ook hier geldt: houdt onderling voldoende afstand en respecteer ieders keuze. Voor wat betreft het gebruik van de zalen is het aantal aanwezigen per zaal beperkt tot het maximum zoals aangegeven in het gebruiksplan.

Tenslotte
We zullen allemaal ook even moeten wennen aan deze fase en dit zou dus ook zomaar kunnen betekenen dat we gedurende de eerste weken wat dingen moeten bijstellen. Op deze manier zorgen we dat iedereen in veiligheid, rust en gemeenschap de dienst van de HEERE kan bijwonen. We vertrouwen erop dat Hij in de diensten en bij de andere activiteiten aanwezig is. We vragen uw voortdurend gebed voor de erediensten en een zegen op het werk in het winterseizoen.

De kerkenraad