Nieuwsbrief 10 – januari 2021

Nieuwsbrief 10 – januari 2021

Beste gemeenteleden,

Het kabinet heeft afgelopen week de lockdown moeten verlengen. Het coronavirus bedreigt nog altijd onze gezondheid en de maatregelen zijn onverkort van kracht. Het is niet uitgesloten dat de maatregelen in de komende periode nog strikter zullen worden. Binnen onze kerkelijke gemeente zijn ook gemeenteleden ziek ten gevolge van het virus en zijn er tot ons verdriet enkele gemeenteleden overleden aan het virus. Dit geeft eens te meer aan dat we de maatregelen serieus moeten nemen en na moeten volgen. Nu de lockdown is verlengd tot DV 9 februari, heeft de kerkenraad zich beraden op de erediensten en activiteiten binnen onze gemeente. De verlengde lockdown heeft, opnieuw, consequenties voor ons gemeenteleven en voor het winterwerk. We zoeken daarom ook actief naar mogelijkheden waarop we, zij het op afstand/virtueel, zoveel mogelijk activiteiten door kunnen laten gaan. De kerkenraad heeft als volgt besloten:

Erediensten
Bij het ingaan van de lockdown is het advies van de PKN om de diensten online te houden en wanneer de gemeente kerkdiensten met kerkgangers wil houden, het maximum aantal van 30 kerkgangers aan te houden. Het houden van andere bijeenkomsten wordt dringend afgeraden, uitgezonderd bijeenkomsten welke nodig zijn voor het beroepingswerk. Afgelopen week is er een aanscherping gekomen op het advies met betrekking tot het zingen in erediensten. Vanaf DV zondag 17 januari zal er in de erediensten niet meer gezongen worden, ook niet door middel van de zangers zoals we in de afgelopen periode gewend waren. De psalmen zullen worden voorgelezen en vervolgens door de organist ten gehore worden gebracht waarbij de aanwezigen niet met de mond maar met het hart mee kunnen zingen. Thuis kunt u natuurlijk wel meezingen.

Catechese
De komende weken willen we de catechese weer op gaan starten. Niet zoals we gewend zijn in de zalen, maar op een virtuele manier vanuit huis. Op 26 januari starten we de tienercatechese weer op (beide groepen). De jongerencatechese hopen we op een later moment weer op te starten. Johan Speksnijder neemt zelf contact op met de catechisanten.

Gemeenteavond 27 januari
Omdat alleen de erediensten en bijeenkomsten voor het beroepingswerk door kunnen gaan komt de gemeenteavond op 27 januari te vervallen. Deze avond zal op een later moment alsnog gehouden worden.

Verenigingen, zondagsschool en Bijbelkring
De verenigingen zullen niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Wel zoekt iedere vereniging naar mogelijkheden om met elkaar in contact te kunnen blijven. Dit geldt ook voor de zondagsschool. Wanneer hier meer over bekend is wordt u geïnformeerd. We proberen de komende weken of de Bijbelkring op een virtuele manier georganiseerd kan worden. Ook hier informeren we de deelnemers over wanneer de mogelijkheden beschikbaar zijn.

De kerkenraad deelt verder mee dat de beroepen predikant ds. P.D. Teeuw een week uitstel heeft gevraagd voor het nemen van een beslissing. Hij hoopt nu uiterlijk DV zaterdag 23 januari zijn beslissing bekend te maken. Laat er in de gemeente een voortdurend gebed zijn voor hem en zijn gezin.

De kerkenraad