Informatiebrief met betrekking tot het beroepingswerk – oktober / november 2021

Beste gemeenteleden,

Inmiddels is in de gemeente bekendgemaakt dat de kerkenraad het voornemen heeft om een beroep uit te brengen op ds. J.T. Maas uit Vinkeveen. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is gebleken dat er geen bezwaren zijn ingebracht tegen de gevolgde procedure in het beroepingswerk. Dit houdt in dat het beroep in overleg met ds. Maas is ingegaan op zaterdag 30 oktober.

Dominee J.T. Maas is 45 jaar oud, komt oorspronkelijk uit Goes, is getrouwd en samen hebben ze 4 kinderen: Thijs (18), Sifra (15), David (11) en Joost (8). Na zijn studie theologie is hij kerkelijk werker geweest in Papendrecht en Zwijndrecht, waarna hij in 2008 als predikant is begonnen in Polsbroek – Vlist en sinds 2015 staat hij in Vinkeveen. Het is zijn verlangen om het Woord van God centraal te laten staan in het dagelijks leven maar ook in zijn prediking.

De planning rondom het beroepingswerk ziet er als volgt uit. Zondag 7 november hoopt ds. Maas voor te gaan in onze gemeente in de avonddienst in de Dorpskerk. Dinsdagmiddag 9 november zal ds. Maas met zijn vrouw Ouderkerk komen bezoeken, een rondje door het dorp maken, de kerkelijke gebouwen bekijken en de praktische zaken doornemen met de kerkrentmeesters. Dan volgt er ‘s avonds een kennismaking met een delegatie uit de gemeente. Voor deze kennismaking zal een representatieve groep gemeenteleden uitgenodigd worden. Mocht u geen uitnodiging ontvangen en toch graag aanwezig willen zijn, geef dit dan door aan de scriba, in overleg kijken we dan wat er mogelijk is. Aansluitend zal er dan nog een ontmoeting zijn met de kerkenraad.

Bij de kennismaking op dinsdagavond 9 november is er gelegenheid tot het stellen van vragen om elkaar wat te leren kennen en om ds. Maas en zijn vrouw een indruk te geven van onze gemeente. Ook is er gelegenheid om te reageren op de dienst van zondagavond 7 november. De beslissing op het beroep zal dan uiterlijk zaterdag 20 november genomen worden.

We realiseren ons dat bovenstaande een puur menselijke planning is. Er is er echter Eén Die ons regeert en al onze plannen beheert, al ons werk wacht op de zegen van de Heere.

Na het ingaan van het beroep duurt het nog een week voordat de beroepen predikant en de gemeente elkaar ontmoeten onder de bediening van het Woord. Voor gemeenteleden die iets willen delen met de beroepen predikant, vermelden we hier zijn adresgegevens: ds. J.T. Maas, Herenweg 203, 3645 DL Vinkeveen, telefoon 0297-261435 en e-mail: jtmaas@solcon.nl

Laat er vooral ook gebed zijn voor het beroepingswerk in onze gemeente.

Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de scriba.