Informatiebrief met betrekking tot het beroepingswerk – december 2020

Informatiebrief met betrekking tot het beroepingswerk – december 2020

Beste gemeenteleden,

Inmiddels is in de gemeente bekendgemaakt dat de kerkenraad het voornemen heeft om een beroep uit te brengen op ds. P.D. Teeuw uit Moordrecht. Op het moment dat dit bericht geschreven wordt, is nog niet bekend of er bezwaren zijn ingebracht tegen de gevolgde procedure in het beroepingswerk.

Als er geen bezwaren ingebracht worden, zal het beroep ingaan op maandag 28 december 2020. Zondag 10 januari 2021 hoopt ds. Teeuw dan voor te gaan in onze gemeente in de avonddienst in de Dorpskerk. De maandag daarna, 11 januari, komt hij met zijn vrouw naar Ouderkerk om nader kennis te maken met de gemeente. Daarbij hoort onder andere een gesprek met een delegatie uit de gemeente. Dit gesprek zal dan om 19.00 uur plaats vinden in de Dorpskerk en hiervoor zal een representatieve groep gemeenteleden uitgenodigd worden. Mocht u geen uitnodiging ontvangen en toch graag aanwezig willen zijn, geef dit dan door aan de scriba. Momenteel is nog niet precies bekend hoe dit gesprek er uit zal komen te zien, we willen in ieder geval een aantal mensen vragen om een kort filmpje op te nemen, zodat dit op de avond zelf vertoond kan worden. Graag de filmpjes opnemen met liggend beeld en uiterlijk maandag 4 januari 2021 via WhatsApp versturen naar P. Stam, tel 06-53192402. Het gaat erom dat u in deze beelden iets van uzelf laat zien, de eventuele gezinssamenstelling, het werk wat u doet, een wens voor de predikant o.i.d. Wees dus creatief en iedereen kan een filmpje aanleveren. Bij veel inzendingen kan er geselecteerd worden.

De beslissing op het beroep zal uiterlijk zaterdag 16 januari genomen worden.

Het is een rijtje data als een spoorboekje, maar we beseffen terdege dat we plannen onder de voorwaarde van Jacobus 4 vers 15 en dat al ons werk wacht op de zegen van de Heere.

Dominee P.D. Teeuw is 33 jaar. Hij is gehuwd, ze hebben twee kinderen (3 en 6 jaar) en de derde wordt verwacht in februari. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat het proces redelijk snel verloopt. Op verzoek van ds. Teeuw zal het beroep dan ook ingaan op maandag 28 december en niet, zoals misschien verwacht, na de feestdagen.

Als proponent is hij in december 2016 bevestigd tot predikant in de hervormde gemeente Moordrecht en hij is sinds mei 2020 voorzitter van de stichting In de Rechte Straat.

Momenteel zijn er meerdere gemeenten die een beroep op ds. Teeuw uit willen brengen, waaronder Benthuizen en Waddinxveen (wijk Oost).

Na het ingaan van het beroep duurt het nog bijna twee weken voor beroepen predikant en gemeente elkaar ontmoeten onder de bediening van het Woord. Daarna moet al snel de beslissing genomen worden. Voor gemeenteleden die iets willen delen met de beroepen predikant, vermelden we hier zijn adresgegevens: ds. P.D. Teeuw, Uiterwaard 26, 2841 BL Moordrecht, tel. 0182-701233, e-mail pdteeuw@gmail.com. Gemeenteleden die reageren doen dat vaak pas na de ontmoeting tussen predikant en gemeente. Nu dat zo laat in de periode is, kunt u overwegen om eerder iets van u te laten horen – of voor en na de ontmoeting. Laat er vooral ook bij iedereen gebed zijn voor het beroepingswerk in onze gemeente.

Mocht u meer informatie willen, kunt u contact zoeken met de scriba.