Gespreksvragen preek zondagavond 05-09-2021 van Ds Moehn.

Gespreksvragen bij Zondag 27, vraag en antwoord 74

Bij de preek van Zondagavond 05-09-2021 van Ds Moehn.

1 – Ga met elkaar in gesprek over de volgende vragen:

Wie van jullie heeft wel eens een doopdienst in een evangelische gemeente meegemaakt? Wat sprak je aan? Waarover heb je je verwonderd?

Welke redenen zouden mensen kunnen hebben om zich door onderdompeling te laten dopen, hoewel zij als kind al gedoopt zijn?

2 – Besnijdenis en doop zijn het teken en zegel van Gods genadeverbond waarvan de hoofdinhoud in
het Oude en het Nieuwe Testament precies dezelfde is: de geweldige belofte van vergeving, redding
en eeuwig leven. Als in het OT de kinderen er helemaal bij horen, dan ook in het NT.
Evangelische vrienden zullen het hier niet mee eens zijn. Zij zullen bijvoorbeeld zeggen:

  • Om gedoopt te worden moet je eerst geloven (Markus 16:16).
  • Alleen als je ondergedompeld bent, ben je echt gedoopt.
  • Je leest in de Bijbel nergens dat kleine kinderen gedoopt worden…

Vraag: hoe zou jij daarop antwoorden?