Gemeentedag D.V. zaterdag 4 september

Beste gemeenteleden,

De jaarlijkse gemeentedag staat gepland voor D.V. zaterdag 4 september. De hele gemeente is hiervoor van harte uitgenodigd. We kijken er naar uit om na een periode dat we elkaar in gemeenteverband minder konden ontmoeten, elkaar weer te zien. Opgeven kan via dit formulier. Graag voor dinsdag 31 augustus.

Locatie: Fam. Van de Heuvel, Oudelandseweg 3b.

Het programma van de gemeentedag is:
– Start: 15.00
– Eten: 17.00
– Zingen: 19.00
– Einde: 20.00

Na de gemeentedag wordt er voor de jongeren nog een activiteit georganiseerd. Opgeven hiervoor is niet nodig.

Gezien de beperkte ruimte willen we u vragen, zoveel als mogelijk, per fiets te komen.

Tijdens de gemeentedag willen we u vragen zich aan de regels rondom corona te houden: kom niet bij klachten en houdt voldoende afstand. We rekenen hierbij op uw inzet.

Hartelijke groet,
De commissie

Voor vragen: Arjan Ouwens, 06-45 97 76 75