Gemeentebrief – juli 2020

Beste Gemeenteleden,                                                                                                    9 juli 2020

Op woensdagavond 8 juli 2020 heeft de kerkenraad vergadert en de ontwikkelingen rond kerkdiensten en het coronavirus besproken. Middels deze nieuwsbrief willen we de gemeente informeren over de genomen besluiten met betrekking tot het zingen in de eredienst, het maximale aantal kerkgangers en de inschrijfprocedure.

Zingen in de eredienst

Het RIVM heeft onderzoek laten doen naar de mogelijk risico’s van zingen in de eredienst en naar aanleiding van dit onderzoek heeft de PKN een protocol opgesteld. Als kerkenraad volgen we ook hierin de voorgeschreven richtlijnen, maar hebben we uiteindelijk ook een eigen verantwoordelijkheid. Uit de richtlijnen blijkt dat de risico’s van gemeentezang in de Dorpskerk beperkt zijn, mits de kerk tijdig en goed gelucht wordt en de normen met betrekking tot de anderhalvemeter goed worden nageleefd. De kerkenraad heeft besloten de gemeentezang vanaf zondagochtend 12 juli weer te hervatten. De gemeenteleden die zijn uitgenodigd voor de diensten van 12 juli worden hierover nog apart per mail geïnformeerd. Dit betekent dat de zangers niet langer, zoals de afgelopen periode, de zang zullen verzorgen. De kerkenraad dankt de zangers hartelijk voor hun inzet en bijdrage.

Aantal kerkgangers

De eerste diensten met kerkgangers op 5 juli zijn de afgelopen dagen geëvalueerd. We hebben vastgesteld dat het gebruiksplan goed is nageleefd en dat de diensten goed zijn verlopen. Een enkele bijstelling van het gebruiksplan is nodig en we kunnen het aantal uitgenodigde kerkgangers wat opvoeren. Tot nu toe nodigden we zo’n 70 kerkgangers uit per dienst, vanaf 19 juli zullen we zo’n 110 kerkgangers per dienst uitnodigen. 110 kerkgangers gecombineerd met het kerkteam (dominee, kerkenraad, koster enz.) is het maximaal mogelijke aantal kerkgangers per dienst (met inachtneming van de anderhalvemeter maatregelen). Wanneer we 110 kerkgangers uitnodigen is het mogelijk om minimaal één van de vier diensten (dus één dienst per 2 weken bij te wonen) en mogelijk meer diensten bij te wonen.

Inschrijven kerkdiensten

Hoewel niet iedereen met vakantie zal gaan zullen de komende periode toch gemeenteleden afwezig zijn. We willen gemeenteleden die naar de kerk willen komen vragen zich (opnieuw) in te schrijven via onze website (www.hervormdouderkerk.nl). U kunt een formulier invullen en met behulp van dit formulier tevens aangeven wanneer u afwezig bent. Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier uiterlijk aanstaande maandag (13 juli 2020) in te vullen? De kerkrentmeesters zullen vervolgens uiterlijk woensdag 15 juli de uitnodigingen voor de diensten van 19 juli verzenden.

We zien er naar uit om u, wanneer dat voor u mogelijk en verantwoord is, te ontmoeten in de erediensten!

Kerkenraad Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel