Gebruiksplannen Dorpskerk & Oosterkerk

Laatst bijgewerkt: 14-09-2020 12:45

Gebruiksplannen van onze kerkelijke gebouwen zijn opgesteld en helpen onze gemeente op het gebied van kerk-zijn, de anderhalve meter te waarborgen en de kerkelijke bijeenkomsten gedoseerd en verantwoord te laten plaatsvinden.

Het gebruiksplan voor de Dorpskerk is recentelijk bijgewerkt en het gebruiksplan voor de Oosterkerk recentelijk gepubliceerd. U kunt beide gebruiksplannen vinden op de website onder: Onze Gemeente >> Praktische informatie i.v.m. Corona

Mochten er vragen zijn omtrent het gebruiksplan dan willen we u vragen ons dit per mail te laten weten (kerkrentmeesters@hervormdouderkerk.nl).

Met vriendelijke groet,

College van kerkrentmeesters