Concept profielschets & takenlijst de te beroepen predikant

Beste gemeenteleden.

Als kerkenraad hebben we een concept profiel schets opgesteld en een takenlijst voor de te beroepen predikant. Deze worden verder behandeld tijdens de gemeenteavond D.V. woensdag 7 oktober.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van de profielschets of takenlijst, dan willen we u vragen deze schriftelijk in te dienen bij de scriba. (scriba@hervormdouderkerk.nl) Dit kan tot uiterlijk 2 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,

Kerkenraad