Biddag 2022 | Thema “Blijven bidden”

Woensdag is het weer Biddag, er is veel om voor te bidden en te danken. In de morgendienst gaat de preek door proponent J. Speksnijder over het thema “Blijven bidden” aan de hand van Daniël 6.

Hier het digitale dagboekje als voorbereiding in het gezin. Zondag 6 maart liggen deze bij beide diensten ook in de Dorpskerk bij de uitgangen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de jeugdouderling via jeugdouderling@hervormdouderkerk.nl